Web sahypamyza hoş geldiňiz!

Hyzmatdaşlarymyz Gurluşyk harytlaryny öndüriji iri kompaniýalaryň birnäçesi bilen bilelikde işleşýäris. Olaryň käbiriniň Türkmenistandaky resmi dillerlik işlerini ýerine ýetirýäris. Olaryň arasynda, öz harytlarynyň hili bilen meşhur bolan Aircol, Akalçi, Ak Profil, Ariston, Askaynak, Efor ýaly kompaniýalar bar.

Bu kompaniýalaryň harytlaryny görmek üçin, ýokarky menýudan "Gurluşyk harytlary" bölüme girip bilersiňiz. Şeýle hem suratyň üstüne basyp, has uly görnüşini görip bilersiňiz.

Biziň salgymyz: Garrykuliýew köçesi, Bedew. Aşgabat şäheri.
Telefon belgimiz: +993 65 56-23-32
+993 12 75-21-91
+993 12 74-01-70

E-mail: info@akgaya.com

Bize hat ýazmak Kartada görmek