online@akgaya.com +99312 75 45 57

Gaýa gipskartony (alçipan) içerki diwarlaryň ýüzüni örtmek, otagara diwarlary, asma üçekleri we, käbir ýagdaýlarda, pol esaslaryny gurnamak üçin ulanylýar.

Gipskarton ýapraklaryň himiki düzümine aşakdakylar girýär:

  • 1. Gips
  • 2. Örtük kartony
  • 3. Üýtgedilen krahmal
  • 4. Gipsiň gatama wagtyny gijikdiriji
  • 5. Gips üçin plastifikator
  • 6.Gipskartonyň önümçiliginde ulanylýan köpük dörediji

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Hil aýratynlyklary

T/b Kadalaşdyryjy resminamalar
boýunça hil görkezijileriň
atlandyrmalary
Barlag geçiriş usullary
kadalaşdyrýan resminamalaryň
belgisi
Kadalaşdyryjy resminamalar
boýunça hil görkezijileriň
netijeleri
Bar
netije
Netijeleriň kadalaşdyryjy
resminamalaryň talaplaryna
gabat gelmegi
1 2 3 4 5 6
Gipskarton 2500х1200х9.5mm.
1 Galyňlygy, mm. TDS-6266-97 р.8.2 9,5±0,5 9,5 Gabat gelýär
2 Agramy 1m2 (ýüzüniň dykyzlygy) kg / m2 TDS-6266-97 р. 8.3 10,0÷13,25 11,4 Gabat gelýär
3 Gips ýadrosynyň kartona ýelmeşmegi TDS-6266-97 р. 8.5 berk berk Gabat gelýär
4 Burçlaryň we uzyn gyralaryň döwük bolmagy TDS-6266-97 р. 8.5 Bolmaly däl ýok Gabat gelýär
Gipsakarton 2500х1200х12,5mm
1 Galyňlygy, mm. TDS-6266-97 р.8.2 12,5±0,5 12,5 Gabat gelýär
2 Agramy 1m2 (ýüzüniň dykyzlygy) kg / m2 TDS-6266-97 р. 8.3 10,0÷13,25 11,7 Gabat gelýär
3 Gips ýadrosynyň kartona ýelmeşmegi TDS-6266-97 р. 8.5 berk berk Gabat gelýär
4 Suwuň siňdirilmegi % TDS-6266-97 10,0 9,4 Gabat gelýär

Öndürilýän önümleriň nomenklaturasy

№ p/p Önümiň atlandyrmalary NTR
1 "AGK" gipskarton ýapraklary, "B" topary, "GG" görnüşli, ölçegi 2400x1200x12.5 mm. (adaty, diwar üçin) ТDS-6266-97
2 "AGK" gipskarton ýapraklary, "B" topary, "GG" görnüşli, ölçegi 2400x1200x9.5 mm. (adaty, asma üçek üçin) ТDS-6266-97
3 "ÇÇGK" gipskarton ýapraklary, "B" topary, "GG" görnüşli, ölçegi 2400x1200x12.5 mm. (çyglylyga çydamly, diwar üçin) ТDS-6266-97
4 "ÇÇGK" gipskarton ýapraklary, "B" topary, "GG" görnüşli, ölçegi 2400x1200x9.5 mm. (çyglylyga çydamly, asma üçek üçin) ТDS-6266-97
5 "ÝÇGK" gipskarton ýapraklary, "B" topary, "GG" görnüşli, ölçegi 2400x1200x12.5 mm. (ýangyna çydamly, diwar üçin) ТDS-6266-97
6 "ÝÇGK" gipskarton ýapraklary, "B" topary, "GG" görnüşli, ölçegi 2400x1200x9.5 mm. (ýangyna çydamly, asma üçek üçin)/td> ТDS-6266-97