Web sahypamyza hoş geldiňiz!

Gurluşyk Harytlary Biziň kärhanamyz, gurluşyk we hojalyk harytlarynyň umuman alanyňda jemi 10,000-den köp görnüşini öz müşderilerine hödürleýär. 

Akgaýa Hususy Kärhanasy, şeýle hem gurluşyk harytlaryny öndüriji birnäçe Türkiýanyň, Hytaýyň iri kompaniýalarynyň Türkmenistandaky resmi dillerlik işlerini ýerine ýetirýär. 

Harytlarymyz hakynda gysgaça maglumatlary aşakdan alyp bilersiňiz. Suratyň üstüne basyp, has uly görnüşini görip bilersiňiz.

Biziň salgymyz: Garrykuliýew köçesi, Bedew. Aşgabat şäheri.
Telefon belgimiz: +993 65 56-23-32
+993 12 75-21-91
+993 12 74-01-70

E-mail: info@akgaya.com

Bize hat ýazmak Kartada görmek

Harytlaryň sanawy